Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, Ἐφημέριος Ἱ.Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Print

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου,

Ἐφημερίου Ἱ.Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου,

Κατοίκου Ἀμαρουσίου Παπαφλέσσα 7

26 Ὀκτωβρίου 2013

 

Πρός

Το Σχολεῖον Ψαλτικῆς

Ὑποβάλλω αἴτηση γιά νά παρακολουθοῦν τά δεκαεπτά ἐγγονάκια μου Βυζαντινή μουσική καί μουσικά ὄργανα.  Θά ἔχετε τήν εὐκαιρία νά κάνετε τίς ἀπαραίτητες συνεννοήσεις μέ τούς γονεῖς τους, ὥστε νά καταταγοῦν στίς ἀντίστοιχες τάξεις ἤ στά τμήματα σύμφωνα μέ τήν ἡλικία τους καί τίς μέχρι τοῦδε μουσικές γνώσεις τους.

Ἀπό τήν ταπεινή ἐμπειρία μου ἐμπιστεύομαι τά μικρά παιδιά  μας στή Σχολή σας, γιατί ἔχω διαπιστώσει ὅτι:

1. Διαθέτετε καί οἱ δύο διευθύνοντες τῆς Σχολῆς καί ὁ Κώστας Μπουσδέκης καί ὁ Κώστας Φωτόπουλος, ὄχι μόνο ὅλα τά πτυχία μουσικῶν σπουδῶν, ἀλλά καί ἔχετε ἀκούσματα ἀπό τούς καλύτερους Ἁγιορεῖτες πατέρες, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους ἐντός τῆς φιλτάτης πατρίδος μας δοκιμότατους δασκάλους.

2. Ἔχετε διαμορφώσει μουσικό ὕφος ἀπόλυτα συμβατό καί μέ τό ταπεινό καί θρηνῶδες τῆς ὀρθοδόξου θεόπνευστης λατρείας μας καί μέ τή σεμνή μεγαλοπρέπειά της.  Ἀκούγοντας τά παιδιά τή φωνή σας καί τή διδασκαλία σας, διαποτίζονται μέ τή λεπτή καί κατα-νυκτική χάρη τῆς μοναδικῆς μουσικῆς τῆς Λατρείας μας, πού εἶναι ἡ Βυζαντινή μουσική καί μέ τό θεαν-θρώπινο πλοῦτο τῶν νοημάτων της.

3. Ἡ διδασκαλία σας εἶναι συστηματική, μέ μέθοδο καί μέ τήν ἀπαραίτητη διάκριση πού χρειάζεται ἡ κάθε ἡλικία.  Διαθέτετε σοβαρότητα συνδυασμένη μέ τήν ἠπιότητα πού χρειάζονται τά νέα βλαστάρια γιά νά ριζώσουν καί νά ἀναπτυχθοῦν σταδιακά στόν ὑπέροχο χῶρο τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καί ἐντεῦθεν τῆς πά-μπλουτης Λατρείας μας.  Χρειάζεται ἡ αὐστηρότητα, πού ἀποτελεῖ τό νεῦρο τῆς πιό ἐπιτυχημένης διδα-σκαλίας καί ἡ ἐπιείκεια, πού ἀφυπνίζει καί ἐνεργοποιεῖ τά ψυχοδυναμικά καί τά τάλαντα (ταλέντα) τῶν παιδιῶν.

4. Καί οἱ δύο ὡς ἔγγαμοι καί ἔχοντες συνειδητοποιημένη σχέση μέ τήν ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διαθέ-τετε τή σωστή κοινωνικότητα καί τήν παιδαγωγική ἐγρήγορση, ὥστε νά προλαμβάνονται ἀντί νά θεραπεύονται ἠθικές παρεκτροπές.  Ἔτσι οἱ γονεῖς καί μεῖς, οἱ γονεῖς τῶν γονέων, αἰσθανόμαστε ὅτι ὅλη ἡ ἀτμόσφαιρα τῆς Σχολῆς μᾶς ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη καί καλές ἐλπίδες γιά τήν προκοπή τῶν νέων μας.

5. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας διά στόματος τοῦ Σωκράτους ἔλεγαν στά παιδιά μας: «μουσικήν ποίει καί ἐργά-ζου».  Ἰσχυριζόταν δηλαδή ὁ Πλάτων, μεταφέροντας τήν ἄποψη τοῦ Σωκράτους, ὅτι τά παιδιά πού καλλιεργοῦν τούς παραδοσιακούς ρυθμούς τοῦ πολιτισμοῦ μας, δέν θά καταστραφοῦν σέ ξένους λαβύρινθους ἀπαξιωμένης ζωῆς.

Ὁ Σωκράτης ὁμοίως ἔλεγε καί κάτι ἄλλο πολύ σημα-ντικό στούς ἄρχοντες τῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατικῆς πολιτείας.  Προσέξτε τί ἄσματα ἐπιτρέπουμε νά ἀκοῦνε οἱ νέοι μας.  Τά λόγια, οἱ ρυθμοί καί τά μηνύματα πού περνᾶνε κάποιοι εἶναι σύμφωνα μέ τή μακρά καί ὑψηλή πολιτιστική μας δημοκρατική παράδοση; Ἤ μήπως ἀλλότρια μηνύματα ἤ ἀλλότριοι μουσι-κοί ἦχοι ἀποδιοργανώνουν τίς προσωπικοτητες τῶν νέων μας;

Ἡ Θεόπνευστη Ὀρθόδοξη Λατρεία μας συνεχίζει, τόσο μέ τήν ἐξαίρετη, μοναδική καί σπάνια ἑλληνική γλώσσα μας, ὅσο καί μέ τή θεϊκή Βυζαντινή μουσική, πού καί οἱ δυό σας διακονεῖτε, διδάσκετε καί διαδίδετε, τή θεανθρώπινη παιδεία στούς νέους μας.  Γιά ὅλα τά παραπάνω ἐκθύμως ἐμπιστευόμαστε τά παιδιά τῶν παιδιῶν μας σέ σᾶς καί στό ἐξαίρετο καί φιλικό περιβάλλον τῆς Σχολῆς πού σεῖς ἐδημιουργήσατε.

Ταπεινῶς εὐχόμαστε τήν πλούσια εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στό θεάρεστο καί πολύμοχθο ἔργο, μεστῆς καί ὑψηλῆς, θεανθρώπινης παιδείας στή νέα γενιά.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το προτώτυπο γράμμα:

 
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.