Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Ιερομόναχος Γρηγόριος, Γέρων Ιεράς Αδελφότητας Δανιηλαίων

Print

19-6-2013

 

 

Λίαν μας Ἀγαπητοί συνάδελφοι Κύριοι Κων/νε Φωτόπουλε και Κων/νε Μπουσδέκη, χαίρετε πάντοτε τὴν διττείν χαράν καὶ ἀγαλλίασιν τοῦ Κυρίου.

Ἐλάβομεν μὲ πολλήν χαράν τὴν έπιστολήν ὅπου εἴχατε τὴν καλοσύνην να μᾶςἀποστείλετε καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν.

Μέτα δεοῦσης προσοχῆς την διήλθομεν, ἐχάρημεν χαράν μεγάλην διά την θεόπνευστον, θεάρεστον προσπάθειάν σας, ὑπέρ τῆς θεοπνεύστου Βυζαντιῆς Μουσικῆς. Συγχαρητήρια διά την ὅλην προσπάθειά σας. Ἡ Βυζαντινή μουσική εἶναι θεόπνευστος δι’αὐτὸ πρέπει χάριτι θεία νὰ μένῃ  εἰς τὸν αἰώνα, δυστυχῶς τώρα ἐσχάτως, σῦν τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ Βυζαντινή Μουσική βάλεται, ἔχει ὅμως ὁ Θεός, δι’ αὐτό αὐτό ὅπου κάνετε εἴσθε ἄξιοι ἔπαίνων, καὶ ὁ μισθός σας θὰ εἶναι παρά Κυρίου πολύς.

Ἡμεῖς δε ἐσαεί θα εὐχώμεθα να ἔχετε κάθε ἐπιτυχίαν καὶ πρόοδον. Περαίνων, τὴν βραχυτάτην παροῦσαν μου, εὔχομαι να ἔχετε διττήν ὑγείαν καὶ κάθε ἐπιτυχίαν καὶ πρόοδον. Μετἀ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καὶ πολλῶν εὐχών.

Ἐλάχιστος Ἱερομ. Γρηγόριος Δανιηλίδης

 

Υ.Γ. Ἐπι 60 ἔτη οἱ ἀείμνηστοι προκάτοχοί μας Γέροντες ἐκόσμουν καὶ ἐλάμπριναν τάς ἑορτάς καὶ πανηγύρεις τῶν Ἱ. Μονῶν Τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Ἀπό το 1953 τοῦς διαδεχθήκαμε ἡμεῖς, καὶ ἐξυπηρετοῦμεν τάς πανυγύρεις τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

ὁ Ἴδιος

παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρωτότυπο γράμμα:
 
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.