Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Τμήμα Μελοποιίας

Print

Μιλώντας για την εκκλησιαστική μελοποιία ως τη μουσική ένδυση της υμνολογίας της εκκλησίας μας, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει ο μελοποιός να αντιμετωπίζει τη μελοποίηση κάποιου ύμνου όπως και ο αγιογράφος την ιστόρηση μιας εικόνας. Έτσι, λοιπόν, το στοιχείο της έμπνευσης πρέπει να συνδυάζεται με καλή γνώση των γραπτών και άγραφων κανόνων της μελοποιίας. Αν και εγκρατείς μελοποιοί υπάρχουν και στις μέρες μας, η τέχνη της μελοποίας δε διδάσκεται συστηματικά. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό το κενό στη διδακτική της βυζαντινής μουσικής, η σχολή μας έκανε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση με τη δημιουργία τμήματος μελοποιίας που απευθύνεται είτε σε προχωρημένους σπουδαστές είτε σε κατόχους Πτυχίου ή Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής.

Η διδασκαλία της μελοποιίας αλλά και της μουσικής ορθογραφίας γίνεται κατά τρόπο συστηματικό, ανάλογα με το γένος της μελοποιίας, το δρόμο(αργό-σύντομο) και τον ήχο και έχοντας ως πρότυπο τα παλαιά κλασικά μαθήματα. Ο μαθητής, μέσα από τη μορφολογική ανάλυση των κλασικών μουσικών κειμένων εμβαθύνει σε έννοιες όπως μουσική δομή και ρυθμός ενώ μέσα από τη συστηματική και λεπτομερή εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας των θέσεων κατανοεί τη μέθοδο της παραδοσιακής μελοποιίας. Με όπλο αυτή τη γνώση ο μελοποιός μπορεί να καλύπτει τόσο πρακτικές ανάγκες όπως, για παράδειγμα, τη μελοποίηση ακολουθιών για νεότερους Αγίους, τη μεταγραφή ή την εκ νέου σύνθεση βυζαντινών μελών σε γλώσσες πλην της ελληνικής, όσο και ανάγκες πιο προσωπικές, όπως είναι η γενικότερη ανάγκη της δημιουργίας.

Στον πρώτο κύκλο μαθημάτων διδάσκεται η μέθοδος μελοποιίας των σύντομων στιχηραρικών μελών, κατά τον τρόπο του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Όπως φάνηκε και από τα αποτελέσματα των εξετάσεων  του πρώτου έτους, οι μαθητές μας μπορούν να μελοποιούν με σχετικη άνεση σύντομα στιχηραρικά μέλη, ενώ παράλληλα βελτίωσαν την ψαλμώδηση ιδιομέλων χωρίς γραπτό μουσικό κείμενο.

Εδώ, σας παρουσιάζουμε δείγματα μελών που συντέθηκαν είτε από τους μαθητές μας είτε από εμάς τους ίδιους, καθώς και κάποια μέλη μεταγραμμένα στη σλαβονική γλώσσα,  όλα σύμφωνα με τη μέθοδο διδασκαλίας που ακολουθούμε.

 

 

 

 
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.