Σχολείον Ψαλτικής

  Greek
    

Δογματικόν Θεοτοκίον Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος α, εξήγησις Κωνσταντίνου Φωτόπουλου.

Print

Διάδοση του μέλους

Πρόκειται για το πρώτο από τη σειρά των δογματικών θεοτοκίων του εσπερινού που τόνισε ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης και που μαζί με τα  κεκραγάρια και τα πασαπνοάριά του γνώρισαν μεγάλη διάδοση το 18ο αιώνα. Τα μέλη αυτά, από όσο γνωρίζω, δεν είχαν εξηγηθεί μέχρι και το 2009 όταν, στην ιστοσελίδα μας, σας παρουσιάσαμε εξηγημένα τα κεκραγάρια, τα πασαπνοάρια και το δογματικό θεοτοκίο του πλαγίου δευτέρου ήχου. Το αξιοπερίεργο με τα στιχηραρικά μέλη του Δανιήλ είναι ότι παραδίδονται στα χειρόγραφα σε αρκετές διαφορετικές εκδοχές. Συχνά, μάλιστα, οι πιο ιδιόμορφες «θέσεις» αντικαθίστανται από πιο γνώριμες και δοκιμασμένες. Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χειρογράφων παρουσιάζονται και στην ορθογραφία της παλαιάς γραφής, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι η πλέον δόκιμη.

Read more...
 

Άξιον Εστίν Αποστόλου Κώνστα του Χίου, ήχου πλ. α΄, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα «Άξιον εστίν» του Αποστόλου Κώνστα του Χίου, έτσι και αυτό του πλαγίου πρώτου ήχου, συναντάται στα θεωρητικά εγχειρίδια του μελοποιού στα πλαίσια της θεωρητικής κατοχύρωσης των ήχων. Η σύνθεση έχει γίνει κατά τον ειρμολογικό δρόμο ή, κατά την επικρατούσα ορολογία, σύμφωνα με το αργό ειρμολογικό είδος μελοποιίας. Ως σύνθεση είναι αρκετά απλή και παραπέμπει στον τρόπο με τον οποίο έχουν συντεθεί οι ειρμοί του πλαγίου πρώτου ήχου καθώς και τα ευλογητάρια του Πέτρου Λαμπαδαρίου εκ του Κε. Ένα παρόμοιο «Άξιον εστίν» συνθέτει και ο σύγχρονος του Κώνστα, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης.

Read more...
 

Άξιον Εστίν Αποστόλου Κώνστα του Χίου, ήχου α΄, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Το παρόν «άξιον εστίν» συναντάται στα αυτόγραφα θεωρητικά εγχειρίδια του Αποστόλου Κώνστα του Χίου και παρατίθεται  στα πλαίσια της θεωρητικής τεκμηρίωσης του πρώτου ήχου.

Πριν το «άξιον εστίν» αναγράφονται εκφράσεις όπως: «Κατά δέ ειρμολογικόν χρόνον εστίν  ούτω· μέσος

Read more...
   

Τιμιωτέρα Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. δ', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Στο παρελθόν εξηγήσαμε και σας παρουσιάσαμε την «τιμιωτέρα» του πρώτου ήχου, σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου. Αφού προβήκαμε σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου, τονίσαμε το μεγάλο βαθμό ομοιότητάς τους.

Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 3
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.