Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      
 

Χερουβικό Αντωνίου ιερέως, Οικονόμου, ήχος α΄, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print


Ο Αντώνιος ιερεύς και Οικονόμος της Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ήκμασε κατά το πρώτο τέταρτο του δεκάτου ογδόου αιώνα και ήταν μία από τις εξέχουσες μουσικές προσωπικότητες της εποχής του.

Read more...
 

"Τις μη μακαρίσει σε", Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. β', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Τα δογματικά θεοτοκία του Δανιήλ Πρωτοψάλτου μαζί με τα κεκραγάρια και τα πασαπνοάρια του ιδίου μελοποιού είναι ίσως τα πρώτα καταγεγραμμένα δείγματα αμιγώς συντόμου ή αλλιώς «νέου» στιχηραρικού μέλους.

Read more...
 

Δοξολογία Μελετίου Σιναΐτου, ήχος α΄ τετράφωνος, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Η παρούσα δοξολογία είναι μέλος Μελετίου Σιναΐτου. Ο Μελέτιος ήκμασε περί τω 1770 και ήταν δάσκαλος του γνωστού μελοποιού Γεωργίου του Κρητός.

Το ύφος της είναι πανηγυρικό, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τα περισσότερα μέλη σε ήχο πρώτο τετράφωνο.

Read more...
 

Χερουβικό Αντωνίου ιερέως, Οικονόμου, ήχος πλ. α΄, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

 Περισσότερα για τις εξηγήσεις των χερουβικών του Αντωνίου πατήστε εδώ.

Read more...
 
Page 3 of 3
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.