Σχολείον Ψαλτικής

    Greek
      

Τιμιωτέρα αργή ειρμολογική Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος α', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

 Στη σύγχρονη ψαλτική πρακτική, σπανίως ψάλλεται η «τιμιωτέρα» σε αργό ειρμολογικό μέλος, παρά το γεγονός ότι η ψαλμώδησή της δίνει μεγαλοπρεπές και πανηγυρικό τόνο κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Ωστόσο, σε όλες τις τυπωμένες κλασικές ανθολογίες του 19ου αιώνα, που χρησιμοποιούμε κατά κόρον και στις μέρες μας, υπάρχουν δημοσιευμένες οι αργές «τιμιωτέρες» και στους οκτώ ήχους, σε σύνθεση Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Read more...
     

"Εις το όρος", Α’ Εωθινό, Μπαλασίου Βλήτου Γαστουνιώτου, ήχος α', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Το εωθινό που σας παρουσιάζουμε, είναι σε μέλος Μπαλασίου Βλήτου Γαστουνιώτου και παραδίδεται σε μουσική γραφή παλαιότερη αυτής του Πέτρου Λαμπαδαρίου.

Read more...
 

"Kyrie ekekraksa", "Pasa pnoi", Daniel Protopsaltis, tone plagal b', explanation by Konstantinos Fotopoulos

Print

The present "Kekragaria" and "Pasapnoaria" are a big proof that Petros Lampadarios didn't create himself a new genus of melopoiia (which is named nowadays "Short Stixirariko genus"), but he wrote down and simplified an older tradition with roots deep in the "Slow Heirmologikon genus".

Read more...
 
Page 2 of 3
You are here:

Latest News

Music Preparatory class

The music preparatory class of Sholeion Psaltikis is a class focused on children from 3,5 to 6 years old. Children at this age are hungry for knowledge and they want to explore the world. Because of that everything we show them with delectable way they understand it very easy and quick. At this hungry we rely with purpose to open the music horizons of the children. For more details press here.

Πόσο συχνά ακούτε ελληνική παραδοσιακή μουσική;
 

Tampouras - Lute from Konstantinople - Byzantine music

Acquire a deep knowledge of Byzantine music with the help of a traditional music instrument. For more informations see here.