Τιμιωτέρα Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. δ', εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

Στο παρελθόν εξηγήσαμε και σας παρουσιάσαμε την «τιμιωτέρα» του πρώτου ήχου, σε μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου. Αφού προβήκαμε σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου, τονίσαμε το μεγάλο βαθμό ομοιότητάς τους.

Την ίδια ομοιότητα με το μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου διαπιστώνουμε και στην παρούσα «τιμιωτέρα» σε ήχο πλαγίου του τετάρτου τρίφωνο και σε δρόμο αργό ειρμολογικό. Οι θέσεις που χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις είναι ακριβώς ίδιες («των Χερουβίμ»,  «των Σεραφείμ», «Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν»). Κατά βάση, κοινές είναι και οι μελωδικές πορείες των μουσικών θέσεων με σημαντικότερες εξαιρέσεις  α) τη φράση «την αδιαφθόρως» όπου ο Δανιήλ καταλήγει στον «κε»  ενώ ο Πέτρος στον «γα» και  β) τη φράση «τεκούσαν» όπου –ομοίως- ο Δανιήλ καταλήγει στον «κε» ενώ ο Πέτρος στον «γα».

Η θέση στη φράση «και ενδοξοτέραν» πιθανότατα θα ξενίσει όσους δεν έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τους παλαιούς κλασικούς μελοποιούς ή όσους είναι επιφυλακτικοί απέναντι στο έργο τους. Για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η ύπαρξη «παρατονισμού», παρατονισμού αναφορικά με τα σύγχρονα ακουστικά κριτήρια. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος ακριβώς «παρατονισμός» συναντάται και στην πρώτη ωδή των καταβασιών της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού «Σταυρόν χαράξας Μωσής» σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου ενώ παρόμοιος «παρατονισμός» υπάρχει στο ειρμολόγιο του Μπαλασίου ιερέως και στο ειρμολόγιο του Καρύκη.

Πολλοί κατά καιρούς διατείνονται ότι ο Πέτρος  Λαμπαδάριος ως μελοποιός  καινοτόμησε και δημιούργησε καινούριες δομές στη μουσική μας. Η διαρκής ενασχόληση με το ανεξήγητο αλλά και εξηγημένο έργο του Δανιήλ Πρωτοψάλτου και του Πέτρου Λαμπαδαρίου μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι όσον αφορά στα μέλη του Λαμπαδαρίου δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση «παρθενογένεση» όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν αλλά μία ευφυής και γόνιμη επεξεργασία των παραδεδομένων μελών της πατριαρχικής παραδόσεως.