Χερουβικό Αντωνίου ιερέως, Οικονόμου, ήχος βαρύς, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Print

 

 

Περισσότερα για τις εξηγήσεις των χερουβικών του Αντωνίου πατήστε εδώ.


Πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε την παραπάνω εξήγηση σε μορφή pdf.