Στιχηρό ιδιόμελο, Προεόρτια των Φώτων (2 Ιανουαρίου), ήχος α'

Print


a