Τμήμα Παλαιογραφίας

Print

«Όταν τινάς θέλει να καταλάβη τα μέλη, τα οποία, εγράφοντο δια των ειρημένων δεκαπέντε χαρακτήρων και δια των κατηριθμημένων υποστάσεων, δύναται να επιτύχει τούτο δια του παραλληλισμού». Αυτή η φράση του Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου είναι ο οδηγός στην προσπάθεια της ερευνητικής ομάδας παλαιογραφίας της σχολής μας.

Έχοντας σαν βάση α) τις εξηγήσεις κυρίως των Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακος αλλά και των μαθητών τους και β) τα παλαιά και τα νεώτερα θεωρητικά συγγράμματα και χρησιμοποιώντας σαν κλειδί την έννοια της θέσεως προχωράμε σταδιακά την έρευνά μας από τα νεώτερα συστήματα γραφής στα παλαιότερα. Απαράβατες αρχές μας είναι η σαφής διάκριση των παλαιών συστημάτων από το ισχύον σύστημα, ο σεβασμός στην φιλοσοφία του κάθε συστήματος ξεχωριστά αλλά και η επισήμανση των συνδετικών τους κρίκων. Από την άλλη διαχωρίζουμε την ερμηνεία της παλαιάς γραφής βάσει των χειρογράφων της και των εξηγήσεών της στη νέα μέθοδο, από την καθαρά ψαλτική ερμηνεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ακουστική παράδοση.

Υπάρχει όμως λόγος να ασχοληθούμε με την παλαιά σημειογραφία από τη στιγμή που έχουμε ένα σύστημα γραφής με πολλές δυνατότητες, πλήρες, ακριβές και ταυτόχρονα απλό στη διδασκαλία του; Είναι φανερό ότι ασχολούμενοι με τα παλαιότερα συστήματα γραφής αποκτούμε καλύτερη γνώση της ιστορίας της μουσικής μας, κατανοούμε σε βάθος την λογική των παλαιών διδασκάλων, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους λόγους για τους οποίους εντοπίζουμε διαφορές στην εξήγηση του ιδίου μελους από διαφορετικούς εξηγητές, ενώ ταυτόχρονα ωφελούμαστε και στον τομέα της μελοποιίας. Επιπλέον παρά το πλήθος των εξηγήσεων που κληρονομήσαμε από τους παλαιώτερους δασκάλους, πολλά από τα παλαιά μαθήματα, ακόμα και μερικά από αυτά που γνώρισαν μεγάλη διάδοση κατά το παρελθόν, παραμένουν ανεξήγητα. Μέσα από την έρευνα της παλαιάς γραφής, μας δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουμε αυτά τα μαθήματα στο ισχύον σύστημα και να τα ενσωματώσουμε στην ψαλτική πράξη.

Έπειτα από πολλή εργασία και με τη βοήθεια του Θεού, η ερευνητική μας ομάδα που έχει ως βασικά της μέλη τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη, Κωνσταντίνο Φωτόπουλο και τον ειδικό συνεργάτη της σχολής μας και καθηγητή βυζαντινής μουσικής πατέρα Νικόλαο Μέζη, άρχισε να κατανοεί αρκετά από τα σκοτεινά σημεία των παλαιών θεωρητικών συγγραμμάτων, ενώ παράλληλα εξήγησε και μέλη σύντομα ή αργά από διάφορες περιόδους της μουσικής σημειογραφίας μας, δείγμα των οποίων παρουσιάζουμε στην ιστοσελίδα μας.