Μουσικολογιώτατος Πρωτοψάλτης, Μηνάς Μηναΐδης

Print

Αγαπητοί μου Μουσικολόγοι και

Διδάσκαλοι της παραδοσιακής ψαλτικής τέχνης κ. Μπουσδέκη και κ. Φωτόπουλε, σχετικώς με την πρόοδον και την σωστή διδασκαλία που επιτελείται στην Σχολήν σας, αναφέρω τα εξής.

Πράγματι από την επίσκεψίν μου εις την Σχολήν προ 3-4 ετών και μίλησα ιδίως εις τους ακροατάς σας και μαθητάς σας, συγχρόνως και έψαλλα παρά την μεγάλην μου ηλικίαν, διεπίστωσα ότι πράγματι επιτελείται σωστό έργο στην ανωτέρω Σχολήν σας με την παραδοσιακήν Μουσικήν μας κ.λ. δραστηριότητες. Οι ανωτέρω Διδάσκαλοι, εκ των οποίων ο κ. Μπουσδέκης (Κωστάκης) ήταν πολύ γνωστός από την ηλικίαν των 16 ετών, όταν ερχόταν στο αναλόγιον μου του Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Νικολάου Νικαίας διεπίστωσα ότι πράγματι ο αγαπητός μου Κωστάκης, θα ακολουθούσε την παραδοσιακήν μας Μουσικήν.

Είναι υιός του πολυτέκνου ιερέως και εφημερίου του ανωτέρω Ιερού Ναού και μέχρι σήμερον. Πράγματι είναι ένα από τους αξιοσέβαστους κληρικούς της Μητροπόλεως Νικαίας, γνωρίζων την αποστολήν του, και καλός οικογενειάρχης. Το πάν δια τους μαθητάς είναι να είναι επιμελείς κοντά σε καλούς δασκάλους παραδοσιακούς με το ανάλογον ύφος το κυριότερον. Εύχομαι ολόψυχα διά την πρόοδον της Σχολής και εις τους μαθητάς να είναι σοβαροί εις το αναλόγιον και να εκτελούν αυτά που διδάχθηκαν στην Σχολήν και δίπλα εις τους δασκάλους των και τα αναλόγια των Ναών να είναι πλήρη από νέους και να ευγνωμονούν τους Διδασκάλους των πάντοτε, όπως και εγώ που είμαι 93 ετών.

Θα ήμουν ευτυχής εάν υπάρξουν και άλλοι συνεχιστές του θεαρέστου έργου σας.

Με πολλή αγάπην

Μ. Μηναΐδης

 

Υ.Γ. Η Σεβαστή Ιεραρχία της Ελλάδος, πρέπει να λάβει σοβαρά την εκμάνθησι παρά σοβαρών Διδασκάλων της παραδοσιακής μας Μουσικής, σύμφωνα και με την γνώμην του Πατριαρχείου Κων/πόλεως, ιδρύοντας την Ακαδημίαν Μουσικής, που πολλά χρόνια πριν είχα δημοσιεύσει, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγεινε καμμία τέτοια κίνησι εκ μέρους της Ιεραρχίας της Ελλάδος, η οποία θα είναι εις το μέλλον υπεύθυνη, διότι οι Ναοί θα ψάχνουν ικανούς Δασκάλους για να επανδρώσουν τα αναλόγια των Ι. Ναών και δεν θα υπάρχουν, αλλά μόνον κανταδόροι για όπερες και πολλούς αμανατσήδες. Να το προσέξουν πάρα πολύ το θέμα αυτό, διότι θα είναι συνυπεύθυνοι δια το μέλλον της παραδοσιακής μας Μουσικής. Καλόν θα ήταν κάπου – κάπου κατά χρονικά διαστήματα, να ακούνε και ολίγον Λειτουργία από τον Ιερόν Ναόν του Πατριαρχείου Κων/πόλεως όχι μόνον Ιεράρχαι αλλά και ορισμένοι Καθηγηταί της Μουσικής μας παραδόσεως, την σωστήν εκτέλεσιν των Μουσικών κειμένων και όχι μόνον την θεωρίαν.

 

Με εκτίμησιν

Ο Πρωτοψάλτης

18/6/2013 Μηνάς Μηναΐδης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το προτώτυπο γράμμα: