Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρήστος Ν. Μαρούδας, προϊστάμενος Ι. Κ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.

Print

Πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Ν. Μαρούδας

 

Προϊστάμενος Ἱ.Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

 

Ὀκτώβριος 2013

 

Πρός τούς Μουσικολογιωτάτους κ.κ. Κωνσταντῖνον Φωτόπουλον

καί Κωνσταντῖνον Μπουσδέκην

Διευθύνοντας τό «Σχολεῖον Ψαλτικῆς»

Εἰς Ἀμαρούσιον

 

Ἀγαπητοί μας,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως πενταετίας λειτουργίας τῆς ὑφ’ ὑμῶν ἱδρυθείσης Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ τήν ἐπωνυμίαν «Σχολεῖον Ψαλτικῆς» ἀπευθύνομε τά ἐγκάρδια συγχαρητήριά μας γιά το ὅλο ἔργο τό ὁποῖο ἔχει ἐπιτελεσθεῖ ἀπό Σᾶς καί τούς καλούς συνεργάτας σας στόν τομέα ὄχι μόνον τῆς διδασκαλίας και ἐκμαθήσεως τῆς πατρῴας βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς καί τῶν παραδοσιακῶν ὀργάνων ἀλλά καί γενικώτερον γιά τίς πολλές και ἐνδιαφέρουσες ἐκδηλώσεις μέ τίς ὁποῖες ἔχετε ἐμπλουτίσει τήν δράση σας.

Ἡ προσκόλησή σας στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς να ἀποτελεῖ στεῖρα ἐπανάληψη τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ἐφαλτήριο γιά μελέτη και σπουδή στον ὑπέροχο και ἀνεκτίμητο αὐτό θησαυρό -ἐκκλησιαστικό και πολιτιστικό- ἀποτελεῖ τό ἐχέγγυο γιά τήν πρόοδο και καρποφορία τοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖτε στό «Σχολεῖο Ψαλτικῆς».

Χαρακτηριστικό ὅλων σας, ὁ παιδιόθεν ζῆλος και ἡ ἀγάπη πρός τήν βυζαντινή μουσική, καλλιεργημένα ἀπό τό παραδοσιακό ἱερατικό οἰκογενειακό σας περιβάλλον, τά ὁποῖα μέ μοναδική μαεστρία μεταδίδετε στούς νέους ἀνθρώπους πού προσέρχονται κοντά σας. Τά ἀποτελέσματα εἶναι ἤδη ἐμφανῆ. Τά ἀναλόγια γεμίζουν ἀπό τούς καπρπούς τῶν πολλῶν κόπων σας, ὄχι μόνο στό Μαρούσι, ἀλλά καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Πατρίδας μας και ἐκτός αὐτῆς (Ρωσσία).

Ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας, τῶν συνεργατῶν και τῶν πιστῶν, δεχθῆτε πάλιν καί πολλάκις τά ἐγκάρδια συγχαρητήριά μας γιά τήν μέχρι τώρα πορεία σας καθώς καί τίς εὐχές μας γιά συνέχιση τῆς ὄντως ἀξιέπαινης προσπάθειάς σας γιά τήν διάδοση καί τήν μελέτη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς παραδόσεως.

Μετ’ εὐχῶν

Πρωτοπρ. Χρῆστος Μαρούδας