Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Φωτόπουλος, προϊστάμενος Ι. Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού Αμαρουσίου.

Print

Τό «Σχολείο Ψαλτικής» εἶναι ἀπό τίς πιό ἐντυπωσιακές δραστηριότητες πού ἒχουμε στό Μαρούσι. Οἱ Διευθύνοντες τό Σχολεῖο αὐτό διακρίνονται τόσο γιά τήν ἂρτια Μουσική τους Παιδεία ὃσο καί γιά τόν ἀκάματο ζῆλο τους νά μεταδώσουν τίς γνώσεις καί τίς ἐμπειρίες τους στούς μαθητές τους. Γιαυτό ἒχει καθιερωθεῖ σάν τό κατ’εξοχήν σχολεῖο πού μπορεῖ κάποιος νά μάθει σωστά καί γρήγορα τήν ἱερή Ψαλτική Τέχνη.

 

Ὁ Βυζαντινός χορός «ἐν Ψαλτηρίῳ» , ἐξάλλου, πού λειτουργεῖ στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ σχολείου, ἒχει λαμπρύνει μέ τήν παρουσία του πλεῖστες ἐκδηλώσεις στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Πρωτεύουσας, στο Ἃγιο Ὂρος καί σέ ἂλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ φοίτηση στή θαυμάσια αὐτή Σχολή Μουσικῆς εἶναι μεγάλο προσόν καί ἐγγύση γιά τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια ταῶν Ναῶν μας, ὃταν προτίθενται νά προσλάβουν δόκιμους καί ἱκανούς ἱεροψάλτες.

Εὐχόμεθα νά συνεχίσει μέ τήν ἲδια πάντα ἐπιτυχία νά ἀποτελεῖ «φυτὠριο» νέων ψαλτών ἀλλά καί γενικά μουσικών πού θά ἀσχολοῦνται μέ τήν Ἐλληνική Παραδοσιακή Μουσική.

 

Πρωτοπρεσβύτερος

Λάμπρος Φωτόπουλος,

Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Άμαρουσίου.