Πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Μπουσδέκης, εφημέριος Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Νικαίας

Print

 

Ἀγαπητοί μου

 

Κωνσταντῖνε Φωτόπουλε καί Κωνσταντῖνε Μπουσδέκη.

 

Κάθε φορά πού σκέπτομαι τό «Σχολεῖον Ψαλτικῆς» ...

Νοιώθω μιά μεγάλη χαρά γιά τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ Σχολείου, καί φυσικά αὐτή ἡ χαρά πολλαπλασιάζεται ὅταν σκέπτομαι ὅτι αὐτή τή σχολή τήν ἔχουν ἱδρύσει τά παιδιά μας.

Βλέπω ἐσᾶς, τούς δύο νέους διευθυντές τῆς Σχολῆς, γεμάτους ὄρεξη (ὄχι αὐτό πού λέμε ὄρεξη γιά δουλειά), ἀλλά γεμάτους ἐνθουσιασμό, γεμάτους (πεπληρωμένους) ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ὅ,τι ἄλλο αὐτό συνεπάγεται. Ξέρω καί νοιώθω πώς αὐτό τό πλήρωμα τῆς καρδιᾶς σας εἶναι πού ζωντανεύει τό μάθημα, πού τό κάνει συναρπαστικό, πού ἑλκύει μικρούς καί μεγάλους καί κάθε ἄνθρωπο πού θά βρεθεῖ κοντά σας, θά ἀκούσει τό ψάλσιμό σας, θά ἀντιληφθεῖ τό μεγάλο ταλέντο σας, ἀλλά κυρίως θά γνωρίσει τόν Κωνσταντίνο Φωτόπουλο καί τόν Κωνσταντίνο Μπουσδέκη.

Μακρά ἡ γνωριμία σας.  Ἀπό παιδιά φίλοι. Μεγαλωμένοι μέσα στό ὀρθόδοξο χριστιανικό κλῖμα τῶν οἰκογενειῶν σας, πεπληρωμένοι, ἀπό μικροί μέχρι καί σήμερα, ἀπό τό Πανάγιον Σῶμα τοῦ Κυρίου μας καί τό Τίμιον Αἷμα Του, φωτισμένοι ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα, καί ταπεινῶς καθοδηγούμενοι ἀπό τό σοφό καί ἐνάρετο γέροντά σας, μᾶς προσφέρετε μιά ἄλλου εἴδους Βυζαντινή Μουσική.

Μακρά παιδεία, θεωρητική καί πρακτική, στή Μουσική γενικά καί ἰδιαίτερα στή Βυζαντινή Μουσική καί μακρά παιδεία στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ συμμετοχή στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι αὐτά πού τόν καλό Μουσικό τόν κάνουν καλό Ψάλτη. Οἱ γέροντες στό Ἅγιο Ὅρος ψέλνουν προσευχόμενοι. Τούς ἐνδιαφέρει καί τούς ἀρέσει τό καλό μουσικό μέλος, γιατί αὐτό γίνεται μέσο γιά τήν θεία ἐπικοινωνία.  Ψέλνουν καί ἑνώνονται μέ τό Θεό.

Πόσες φορές οἱ ψαλμωδίες σας μᾶς βοήθησαν σ’ αὐτή τή θεία ἐπικοινωνία! Πόσες φορές δέν ἀπολαύσαμε τή μεγάλη, τήν σπουδαία νεανική χορωδία «Ἐν Ψαλτηρίῳ», πού μᾶς βοήθησε νά καταλάβουμε πόσο ὡραῖα εἶναι ἡ Βυζαντινή μας Μουσική καί ποῦ μπορεῖ νά μᾶς φτάσει!

Θερμές εὐχαριστίες ὀφείλω καί ὀφείλουμε γιά ὅ,τι προσφέρετε στήν οἰκογένειά μου, τόν Ἀλέξανδρο, τό Νίκο καί τό Στέφανο, ἀλλά καί γιά ὅ,τι προσφέρετε σ’ ὅλους ὅσους σᾶς πλησιάζουν, γράφονται στό «Σχολεῖον Ψαλτικῆς» καί παρακολουθοῦν τά μαθή¬ματα τόσο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὅσο καί τῶν παραδοσιακῶν ὀργάνων.

 

Μέ πατρική ἀγάπη

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀντώνιος Μπουσδέκης

ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Νικαίας